LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastný materiál - k čl. II body 5 a 6
Dátum vytvorenia: 25.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Body 5 a 6 odporúčame zosúladiť s Prílohou č.1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (body 30-33). Uvedená formulácia pôsobí zmätočne, keďže nie je jasné či doterajšie § 106,  107 a 107a majú byť nahradené alebo prečíslované.