LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I § 18
Dátum vytvorenia: 20.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodu jednoznačnosti odporúčame v § 18 doplniť, že poskytnutá dočasná ochrana "trvá" ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, vzhľadom na to, že by inak bolo možné subsumovať pod toto ustanovenie každú dočasnú ochranu poskytnutú podľa zákona č. 62/2020 Z. z., a to aj tú, ktorá už pred nadobudnutím účinnosti tohto navrhovaného zákona skončila.