LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III bodu 2 a 10
Dátum vytvorenia: 20.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame spresniť slovo "titul", keďže zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov používa terminológiu "akademický titul", "vedecko-pedagogický titul", "umelecko-pedagogický titul" a "vedecká hodnosť" a pojem je tak nejednoznačný. 
Alternatívne odporúčame zvážiť vypustenie položky "titul".