LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. III bod 22
Dátum vytvorenia: 20.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 50 odporúčame vložiť za slovo "skončené" slová "do 31. decembra 2020" a slová "do 1. januára 2021" nahradiť slovami "do 31. decembra 2020". 

Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.