LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. II
Dátum vytvorenia: 20.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme, že v čl. II sa na viacerých miestach používa pojem "veľký konkurz", pričom tento pojem nie je zadefinovaný v platnom zákone ani v čl. II predloženej novely.