LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I § 18
Dátum vytvorenia: 20.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 18 odporúčame nahradiť slová "zákona č. 62/2020 Z. z." (trikrát) slovami "osobitného predpisu" a doplniť odkaz na poznámku pod čiarou, kde sa uvedie zákon č. 62/2020 Z. z.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.