LP/2020/312 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S13374 -2020-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/312
Dátum začiatku MPK: 05.08.2020
Dátum konca MPK: 25.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.08.2020
Ukončenie štádia: 05.08.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)