LP/2020/289 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S12767-2020-OL
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2020
úlohy č. ....na mesiac december 2020
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.09.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/289
Dátum začiatku MPK: 21.07.2020
Dátum konca MPK: 10.08.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia: 10.08.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.08.2020
Ukončenie štádia: 17.09.2020
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)