LP/2020/276 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Odmena za prácu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 18637/2020-M_OPVA
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Skrátené pripomienkové konanie v súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa navrhuje z dôvodu potreby ustanovenia minimálnej mzdy na rok 2021 zohľadňujúcej mimoriadnu situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorej dôsledky presiahnu aj do roku 2021, tak aby ustanovenia týkajúce sa úpravy súm minimálnej mzdy na rok 2021 nadobudli účinnosť 31. októbra 2020, teda ešte pred termínom zverejnenia súm minimálnej mzdy na nasledujúci rok podľa súčasne platného mechanizmu. U zvyšných ustanovení sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2021
Posledná zmena: 26.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/276
Dátum začiatku MPK: 15.07.2020
Dátum konca MPK: 23.07.2020
Novelizované predpisy: 311/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

663/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.07.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)