LP/2020/267 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Ústavný zákon
Súvisiaci proces: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a s tým súvisiaca zmena a doplnenie príslušných zákonov
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Ľudské práva
Ústava, ústavné zákony
Ústavné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22484/2020/100
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/267
Dátum začiatku MPK: 13.07.2020
Dátum konca MPK: 31.07.2020
Novelizované predpisy: 460/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.07.2020
Ukončenie štádia: 13.07.2020
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2020
Ukončenie štádia: 31.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)