LP/2020/247 Zmeny a doplnenia Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 00011/Os/2020/AC
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/247
Dátum začiatku MPK: 29.06.2020
Dátum konca MPK: 10.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 29.06.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 10.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)