LP/2020/242 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na 2. polrok 2020 a návrh Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 4757/2020/LO
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nevyhnutnosť čo najskoršieho naplánovania legislatívnych prác vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 08.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/242
Dátum začiatku MPK: 01.07.2020
Dátum konca MPK: 07.07.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.07.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)