LP/2020/240 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích syst
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 16750/2020-2062-37253
Podnet: § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/240
Dátum začiatku MPK: 26.06.2020
Dátum konca MPK: 16.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 26.06.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.06.2020
Ukončenie štádia: 16.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia: 06.08.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: 25.08.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2020
Ukončenie štádia: