LP/2020/24 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády SR navrhujem upraviť bod, ktorý ukladá úlohy ministrovi financií nasledovne:
ukladá 
ministrovi financií 
poukázať v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky vo výške uvedenej v materiáli mestu Liptovský Mikuláš, mestu Banská Bystrica, obci Uhrovec, obci Stráňavy a Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov
                do 15. februára 2020

uvoľniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na základe schváleného materiálu Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu obrany SR a Ministerstvu vnútra SR
                do 15. februára 2020.