LP/2020/24 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V prílohe „Podujatia financované zo štátneho rozpočtu“, Názov podujatia/aktivity na s. 5 a 6 v časti „Vojenský historický ústav“, 
na s. 6 „Dukla-Vyhliadková veža“ odporúčame v stĺpci „Stručná charakteristika podujatia“ doplniť do druhej vety do textu za slovo „..časti okien (1. etapa)...“ slová „..., oprava časti poškodenej strechy“... .
Potom text – stručná charakteristika podujatia druhej vety bude znieť: Nátery, opravy stavebných konštrukcií, výmena časti okien             (1. etapa), oprava časti poškodenej strechy 

Zdôvodnenie: nevyhnutná špecifikácia využitia finančných prostriedkov.