LP/2020/24 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Mesto Brezová p. Br. (mesto Brezová pod Bradlom)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 23.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom

                                                        Brezová pod Bradlom
                                                        23. januára 2020


Vec:  Zásadná pripomienka v Medzirezortnom pripomienkovom konaní 
      k nelegislatívnemu všeobecnému materiálu 
      LP/2020/24 Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu 
      ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020


Významné 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny nám pripomenie aj celý rad udalostí, ktoré viedli k vypuknutiu a priebehu tohto najväčšieho konfliktu v novodobých dejinách. Nedeliteľnou súčasťou tohto procesu bol aj zápas našich slovenských diplomatov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka, ktorí významne prispeli k tomu, že Československá republika bola obnovená a že stála na strane víťazných mocností. Obaja, Dr. Štefan Osuský i Dr. Ján Papánek, navyše predstavujú vzácnu kontinuitu I. i II. odboja a významne sa podieľali na prelomových udalostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili dejiny Slovenska, viď príloha: Stanovisko Historického ústavu SAV k osobnostiam k osobnostiam (Štefan Osuský a Ján Papánek).
Súčasťou dotvorenia pamätníkov Dr. Osuského a Dr. Papánka je i pamätná stena s menami osobností novodobých dejín Slovenska vrátane účastníkov a padlých v Slovenskom národnom povstaní i v partizánskom odboji (Ján Repta, Tomáš Tvarožek, Martin Janec a ďalší).

Do Návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v roku 2020 preto Mesto Brezová pod Bradlom žiada doplniť túto aktivitu:


Mesto Brezová pod Bradlom

Názov podujatia/aktivity: Revitalizácia okolia pamätníkov Dr. Š. Osuského a Dr. J. Papánka
                     v Brezovej p. Br. (viď štúdia + rozpočet).

Stručná charakteristika podujatia: Oprava a dotvorenie pamätníkov Dr. Osuského a Dr. 
                            Papánka s vytvorením pamätnej steny s menami 
                            osobností novodobých dejín Slovenska vrátane 
                            účastníkov a padlých v bojoch r. 1848, 1914-18, 1944-45.

Termín a miesto konania: 2020-2021 Brezová pod Bradlom.

Hlavný organizátor/Spoluorganizátori podujatia: Mesto Brezová pod Bradlom. 

Predpokladané finančné náklady na podujatie/ Finančné zabezpečenie: 
                - Vlastné zdroje 15 000 € 
                - Požiadavka na financovanie štátny rozpočet 77 660 €. 

Predpokladaná účasť ústavných činiteľov: áno.

Link na stiahnutie príloh:
https://www.brezova.sk/mesto/prehlad-projektov-mesta/projekty/?more=561#msg561


S úctou
                                           Jaroslav Ciran
                                           primátor mesta Brezová pod Bradlom