LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: k čl. III bod 2 - § 123 ods. 3
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V § 123 ods. 3 navrhujeme za slová „poslanci,“ vložiť slová „Minister spravodlivosti SR,“.

Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť Ministra spravodlivosti SR medzi navrhovateľov kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora. Oblasť spravodlivosti je jeho kompetenciou. Z toho dôvodu by mal mať možnosť navrhovať kandidáta.