LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: VIA IURIS, Združenie
Pripomienka k: k čl. III bod 2 - § 123 ods. 2
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V § 123 ods. 2 navrhujeme v prvej vete za slová „generálneho prokurátora”  vložiť „tak, aby sa konala najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho prokurátora.“

Odôvodnenie: 
Považujeme za dôležité, aby bol stanovený aj termín, kedy najneskôr sa má prvá voľba konať pred uplynutím funkčného obdobia súčasného generálneho prokurátora. Takýmto spôsobom bude zabezpečený ešte čas na realizáciu novej voľby, ak by prvá voľba bola neúspešná.