LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 5
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 5
Požadujeme slová „so súhlasom na jeho zverejnenie“ z navrhovaného ustanovenia vypustiť pre nadbytočnosť.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
Nakoľko je spracúvanie, teda zverejnenie ustanovené ako povinnosť zákonom, nie je potrebné, aby osoba so zverejnením vyjadrovala aj súhlas.