LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 4
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. IV k bodu 44 k § 261a ods. 4
Požadujeme stanovenie rozsahu v akom sa kandidát, člen a náhradník v zoznamoch zverejňuje.

Pripomienka je zásadná.

Ak v inej časti zákona nie je upravené, tak požadujeme aby bolo  ustanovené, aké konkrétne osobné údaje budú predmetom zverejnenia kandidáta, člena a náhradníka, napríklad jeho meno a priezvisko, alebo inak obdobne.