LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. IV k bodu 13 § 192 ods. 22
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. IV k bodu 13 § 192 ods. 22
Požadujeme doplnenie druhej vety v znení „Členovia disciplinárnej komisie a zapisovateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom a informáciám, ktoré sú obsahom spisov.“.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 5 ods. 2 zodpovedá za všetky zásady spracúvania a ochrany osobných údajov