LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. IV k bodu 5 k § 21 ods. 7 a obdobne aj k niektorým odsekom z bodu 33 pojednávajúcim taktiež o výberovom konaní.
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. IV k bodu 5 k § 21 ods. 7 a obdobne aj k niektorým odsekom  z bodu 33 pojednávajúcim taktiež o výberovom konaní.
Požadujeme určenie účelu na ktorý je vyhotovovaný audiozáznam.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
Požadujeme zosúladenie  s čl. 6 ods. 3 nariadenia a tiež s čl. 5 ods. 1 písm. a) nariadenia. Z navrhovaného znenie nie je zrejmý účel nahrávky a uvedenie z dôvodovej správy, že sa vyhotovuje na účely transparentnosti je nie dostatočné.