LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. IV k bodu 2 k § 7a ods. 12 a 13 tiež k bodu 33 ods. 15 obdobne
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. IV k bodu 2 k § 7a ods. 12 a 13 tiež  k bodu 33 ods. 15 obdobne
Požadujeme aby sa v prvej vete spresnilo, čo bude predmetom zverejnenia v rámci zverejňovania zápisnice.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
Požadujeme, aby prevádzkovateľ v zmysle zásady minimalizácie spracúvania osobných údajov vynechal a zvážil aby sa zverejňovali vlastnoručné podpisy členov výberovej komisie a tiež, aby sa v plnom znení zverejňovali životopisy úspešných uchádzačov. Nakoľko aj z aplikačnej praxe je úradu známe, že životopisy nemajú jednotnú formu a uchádzači napriek vedomosti, že životopisy budú zverejňované v nich uvádzajú údaje o príbuzných, ktoré nemá GP SR dôvod a účel zverejňovať. Navrhujeme, ak to tak nie je, aby sa zvážilo vytvorenie jednotného vzoru životopisu a pokynov na jeho vyplnenie, aby sa do budúcne predišlo zverejňovaniu aj takých údajov, ktoré, ak bude uchádzač následne prokurátorom by ho mohli ohroziť, ako napríklad  číslo telefónu a podobne.