LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 11 a k bodu 3 § 125 ods. 9
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 11 a k bodu 3 § 125 ods. 9
Ustanovenie navrhujeme preformulovať nasledovne „Zo schôdze ústavnoprávneho výberu konanej na účel podľa ods. 8 vyhotovuje kancelária audiovizuálny prenos.“. Tiež požadujeme aby bolo ustanovenie doplnené o spresnenie ohľadom toho, kde a koľko bude prípadný záznam dostupný.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie: Na účely splnenia zásady transparentnosti je vhodné a potrebné, aby bolo v texte zákona stanovené koľko bude doba uchovávania daného záznamu, ako bude dostupný, koľko ho bude prevádzkovateľ uchovávať. Požadujeme spresniť v kontexte čl. 6 ods. 3 nariadenia.