LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 4
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. III k bodu 2 k § 123 ods. 4
Požadujeme slová „a súhlas so zverejnením osobných údajov“ z navrhovaného ustanovenia vypustiť pre nadbytočnosť.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
Nakoľko je spracúvanie, teda zverejnenie ustanovené ako povinnosť zákonom, nie je potrebné, aby osoba so zverejnením vyjadrovala aj súhlas.