LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I k bodu 4:
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K čl. I k bodu 4:
Navrhovaný bod požadujeme vypustiť.

Pripomienka je zásadná.

Zdôvodnenie:
Tak z textu navrhovaného ustanovenia, ako ani z dôvodovej správy nie je zrejmé doplnenie uvedeného odseku a definície. Jej doplnenie nevyplýva ani zo zákona č. 18/2018 Z. z. na ktorého spojitosť sa dôvodová správa odvoláva. Taktiež sa domnievame, že nie je potrebné duplikovať definíciu, ktorá už v právnom poriadku SR a to na základe priamo uplatniteľného všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktorá je jeho súčasťou.