LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NSSR (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. III, bodu 2. a § 123 ods. 3
Dátum vytvorenia: 01.07.2020
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame za slová „generálny prokurátor,“ vložiť slová „predseda najvyššieho súdu,“.

Odôvodnenie: Máme za to, že predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho súdu“) by mal mať tiež právo navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora aj vzhľadom na iné subjekty, ktorým predkladateľ návrhu zákona navrhuje toto právo. Predseda najvyššieho súdu sa v rámci pôsobenia vo funkcii sudcu a zároveň predsedu najvyššieho súdu môže stretnúť a spoznať prácu množstva kvalitných prokurátorov, z ktorých by mohol v prípade priznania návrhového práva navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora. Priznaním práva navrhnúť kandidáta na voľbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora predsedovi najvyššieho súdu by sa podľa nášho názoru vhodne doplnila paleta subjektov, navrhnutých predkladateľom návrhu zákona, o predsedu najvyššej inštancie všeobecného súdnictva, ktorá nevyhnutne prichádza do kontaktu s prácou prokurátorov. V neposlednom rade podporujeme svoj návrh tým, že predseda najvyššieho súdu má právo navrhnúť kandidáta v prípade voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky [viď § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov], ktorá sa realizuje za obdobných pravidiel ako predkladateľom navrhnuté pravidlá voľby kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora v tomto návrhu zákona.