LP/2020/206 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Finančné právo
Správne právo
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: Leg/1 159/19/1000
Podnet: § 14 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017
body B.59 až 61
Zodpovedná inštitúcia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Čižnár, Jaromír, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/206
Dátum začiatku MPK: 11.06.2020
Dátum konca MPK: 01.07.2020
Novelizované predpisy: 120/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

350/1996 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

153/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

154/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 01.07.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)