LP/2020/203 Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4614/2020/LO
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Holý, Štefan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba zosúladiť Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky so zákonom č. 575/2001 z. z. v znení zákona č. 134/2020 Z. z.
Posledná zmena: 21.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/203
Dátum začiatku MPK: 11.06.2020
Dátum konca MPK: 17.06.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2020
Ukončenie štádia: 17.06.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 21.07.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)