LP/2020/20 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z .... 2020 č. MF/007067/2020-32, ktorým sa mení výnos MF SR z 28. decembra 2012 č. MF/26991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/007067/2020-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/20
Dátum začiatku MPK: 20.01.2020
Dátum konca MPK: 07.02.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.01.2020
Ukončenie štádia: 20.01.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.01.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.02.2020
Ukončenie štádia: 11.02.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)