LP/2020/16 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR z ... 2020 č. MF/019590/2019-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/007223/2020-74
Podnet: čl. V zákona č. 393/2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/16
Dátum začiatku MPK: 17.01.2020
Dátum konca MPK: 06.02.2020
Dátum ukončenia procesu: 23.04.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.01.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia: 26.02.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 06.03.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 23.04.2020