LP/2020/15 Hodnotenie priorít zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2019 a ich zameranie na rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 030521/2020-ANAP
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 65/2019 zo dňa 20. 02. 2019
bod č. B.1
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/15
Dátum začiatku MPK: 16.01.2020
Dátum konca MPK: 29.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 16.01.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.01.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 06.02.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.02.2020
Ukončenie štádia: 12.02.2020
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)