LP/2020/148 Návrh na vyjadrenie súhlasu s vysporiadaním nedoplatkov a dlhu Somálska voči Medzinárodnému menovému fondu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Medzinárodné orgány a organizácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/010929/2020-183
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/148
Dátum začiatku MPK: 11.05.2020
Dátum konca MPK: 22.05.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 22.05.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)