LP/2020/12 Piata správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky (hodnotené obdobie 1. 10. 2017 – 30. 9. 2019)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-1929/2020-212/440
Podnet: § 10 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/12
Dátum začiatku MPK: 15.01.2020
Dátum konca MPK: 28.01.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 15.01.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2020
Ukončenie štádia: 28.01.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)