LP/2020/117 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ...2020, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 100-000-227-467
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavej situácie spôsobenej vyhlásením mimoriadnej situácie a nemožnosťou vykonávania odborných skúšok.
Posledná zmena: 03.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/117
Dátum začiatku MPK: 20.04.2020
Dátum konca MPK: 28.04.2020
Dátum ukončenia procesu: 03.07.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 28.04.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.04.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)