LP/2020/109 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 17578/2020-110
Podnet: § 75 ods. 4
§ 75a ods. 3
§ 75g a § 771a Obchodného zákonníka
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/109
Dátum začiatku MPK: 27.05.2020
Dátum konca MPK: 16.06.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.05.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 24.06.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.06.2020
Ukončenie štádia: 06.07.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia: 06.07.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2020
Ukončenie štádia: