LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Ihriko, František
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Asi Vám už všetkým na tom ministerstve úplne preplo, keď navrhnete opatrenie skrátiť interval technických kontrol vozidiel starších než 8 rokov zo súčasného intervalu každé dva roky na raz ročne. Na technickej kontrole sa kontrolujú brzdy, riadenie, svetlá. Čo to má spoločné s dosiahnutím klimatickej neutrality do roku 2050 cez túto stratégiu?
Začnite tam konečne rozmýšľať a nie vymýšľať opatrenia, ktoré iba ľuďom hádžu polená pod nohy.