LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 2.5.5.3 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore poľnohospodárstvo, k opatreniu v zelenej tabuľke "Nastavenie podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky...." (s. 52):

V texte opatrenia navrhujeme vypustiť text "a odstránenie škodlivých dotácií v poľnohospodárstve ako je zvýhodnenie vody na zavlažovanie".