LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 2.5.5.3 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 v sektore poľnohospodárstvo, k opatreniu v zelenej tabuľke "Efektívne spracovávať živočíšne odpady a využívať bioplyn, najmä ako lokálny zdroj energie" (s. 52):

Navrhujeme preformulovať nasledovne: Podporiť efektívne spracovávanie živočíšneho odpadu a využívania bioplynu, najmä ako lokálneho zdroja energie.