LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (neutral) v sektore dopravy na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, k opatreniu v zelenej tabuľke "Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy, a to najmä formou parkovacej politiky (spoplatnenie parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch)" (s. 47):

Nesúhlasíme s navrhovaným opatrením a žiadame ho vypustiť. Nie sú totiž vybudované zodpovedajúce parkoviská ani prispôsobená dopravná infraštruktúra.