LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NAFTA (NAFTA a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2.5.2.8 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) NA DOSIAHNUTIE CIEĽA KLIMATICKEJ NEUTRALITY DO ROKU 2050 V SEKTORE ENERGETIKY (VRÁTANE OPATRENÍ NA ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI), str. 35 („Využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru pre obnoviteľné energetické zdroje, kvôli vysoko rozvinutej prepravnej a distribučnej siete, ktorá je predpokladom pre ďalšiu dekarbonizáciu  hospodárstva.“):

Uvedené navrhujeme upraviť nasledovne: „Využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru pre obnoviteľné energetické zdroje, kvôli vysoko rozvinutej prepravnej a distribučnej siete, vrátane podzemných zásobníkov zemného plynu, ktoré sú predpokladom pre ďalšiu dekarbonizáciu  hospodárstva.“