LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NAFTA (NAFTA a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2.5.2.5 Možnosti dekarbonizácie energetiky  podľa scenára WAM, str. 32, 2. bod („CO2 štandardy pre autá a dodávky, a nákladné autá, spolu s elektrifikáciou dopravy a zvýšeným využívaním biopalív umožňujú významné zníženie dopytu po fosílnej energii v sektore dopravy.“):
Navrhujeme upraviť nasledovne: 
• "CO2 štandardy pre autá a dodávky, a nákladné autá, spolu s elektrifikáciou dopravy a racionálnym využívaním biopalív umožňujú významné zníženie dopytu po fosílnej energii v sektore dopravy."

Odôvodnenie:

Masívne zvýšenie podielu biopalív sa môže negatívne prejaviť na životnosti dopravných prostriedkov, pričom aj ich masívna výroba prinesie masívne navýšenie emisií. Rovnako je potrebné počítať so stratou poľnohospodárskej pôdy, ktorá by inak mohla byť využitá na účely pestovania rastlín určených na výživu ľudí a zvierat. Vzhľadom na meniacu sa klímu, čoraz väčšie suchá a pod. je nevyhnutné aby, aj rozsah plôch, na ktorých sa pestujú plodiny pre biopalivá bol limitovaný, tak aby ostal dostatok pôdy a prostriedkov pre pestovanie základných plodín, ktoré sú potrebné pre život.