LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NAFTA (NAFTA a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2.5.2.5 Možnosti dekarbonizácie energetiky podľa scenára WAM, str. 30 („Zachytávanie a skladovanie uhlíka bolo z modelovania vylúčené“):

Navrhujeme doplniť do tejto stratégie aj takúto možnosť, avšak rozšíriť ju nielen o skladovanie, resp. ukladanie, ale aj o opätovné využitie CO2.