LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NAFTA (NAFTA a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
2.2.2 Národný cieľ do roku 2030 a orientačné medzníky do roku 2040 a 2050, str. 19, druhý odsek („Slovensko si nestanovilo žiadne orientačné medzníky do roku 2040 a všetky scenáre, ktoré sa v tejto stratégii nachádzajú, ktoré sú modelované len k výslednému roku 2040, budú musieť byť aktualizované a doplnené do roku 2050 v rámci aktualizácie tejto stratégie.“):

Navrhujeme stanoviť orientačné medzníky.

Odôvodnenie:
Bez definovaných medzníkov je možné, že nebudú vykonávané žiadne opatrenia či investície, a na konci roku 2040 nebude viditeľné žiadne zlepšenie v tejto oblasti. Rovnako by mali byť identifikované aj možnosti financovania jednotlivých opatrení.