LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Všeobecná pripomienka k stratégii:
Do stratégie žiadame doplniť podľa nás nevyhnutnú súčasť materiálu, a to pohľad na konkurencieschopnosť voči tretím krajinám, konkrétne aj z hľadiska exportu. Aj v samotnej stratégii sa na strane 70 hovorí o dôležitosti a raste priemyslu orientovaného na vývoz.