LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
18. Zásadná pripomienka k bodu 2.5.4.4 Ďalšie dodatočné opatrenia (Neutral) v sektore dopravy, strana 48
Opatrenie uvedené v bode 21, ktoré znie: „Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG (požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.).“ žiadame upraviť nasledovne: „Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG, vodík (požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.).“

Odôvodnenie:
Text žiadame doplniť aj o vodík.