LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli časť 1.2 Právny a politický kontext, 1.2.1 Európsky politický kontext odporúčame posledné dve vety textu preformulovať nasledovne: „Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2019  sa všetky členské štáty okrem Poľska prihlásili k cieľu dosiahnuť, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna. Keďže Poľsko sa nezaviazalo k splneniu tohto cieľa, Európska rada sa k tejto otázke vráti v júni 2020. Niektoré ČŠ (Švédsko, Fínsko) si na národnej úrovni zvolili ešte ambicióznejšie ciele. Slovensko sa ku klimatickej neutralite prihlásilo v roku 2019, na júnovom zasadnutí Európskej rady.“