LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Bolo, Martin, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V kapitole scenárom 2.5.4.2 na str. 46 návrh stratégie uvádza "Celkový počet osobných áut zostáva rovnaký, iba sa vozidlá so spaľovacím motorom nahrádzajú elektrickými vozidlami." Nakoľko počet novoprihlásených motorových vozidiel v uplynulých rokoch rástol, je zrejmé, že iba zvýšenie zdanenia palív a registračných poplatkov osobných automobilov nebude postačovať pre zastavenie ich rastu. Navrhujeme teda do navrhovaných opatrení doplniť "Upraviť legislatívu a technické normy tak, aby nevyžadovali výstavbu odstavných a parkovacích plôch v zdrojoch a cieľoch ciest, čím sa zníži dopyt po individuálnom motorizme pri dochádzaní do týchto cieľov."