LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Bolo, Martin, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 2.5.4.4 na strane 49 vlastného materiálu žiadame doplniť text  "(zavádzanie funkčných zón 30 vrátane dopravno-technických zariadení)." o časť "(zavádzanie funkčných zón 30 a cyklistických ulíc vrátane dopravno-technických zariadení)." V zahraničí tzv. fahrradstraße alebo fietsstraat vytvárajú dostatočne bezpečné podmienky pre jazdu na bicykli a zároveň umožňujú obslužnosť územia automobilovou dopravou pri nízkych intenzitách. Podstatou je, že cyklistov v danej ulici motorové vozidlá nesmú predchádzať, čím sa zvyšuje atraktivita cyklistickej dopravy a znižuje individuálnej automobilovej dopravy.