LP/2020/1 Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2020
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
d) K vlastnému materiálu
Na str. 50 v 3. odseku žiadame upraviť vetu „Aplikovaný vápenec do pôdy je dôležitý a používa sa na zvýšenie úrodnosti pôdy.“ nasledovne: „Aplikovaný vápenec do pôdy je dôležitý a používa sa na úpravu pôdnej reakcie“.